in Lao Tse

29

Er zijn mensen
die zijn van alles met de wereld van plan.
En ze doen het nog ook!
Ik zie dat dat tot niets leidt:
het brein is voor het zijn te klein.

Wie vol is van hoe ’t worden moet
heeft geen ruimte voor wat is,
wie van zijn wil het heil verwacht
wandelt in duisternis.

Kijk toch naar de mensen
ze doen het niet slecht.
Die hier is de meester,
die daar is de knecht.
Zij hijgt door haar mond
en hij snuift door zijn neus.
Daar huppelt een dwerg
en daar struikelt een reus.

Daarom voldoet de levende
aan verbetering niet zijn tijd.
Wat hij de wereld te bieden heeft?
Warmte en simpelheid.