in Lao Tse

9

Probeer het niet volmaakt te maken,
een kunst is ook: ‘t werk tijdig staken.
Nog een haaltje hier, een veegje daar –
Moet ‘t eeuwig mee soms? Klaar is klaar.

Ook het voltooide conserveren
kan iemand angst en starheid leren.
Wie denkt: ‘Ik ben wat ik bereik’,
is heel wat beter af als lijk.

Jezelf niet aan ‘t gedane binden,
dat is het pad des hemels vinden.