in Geschriften

Het heerlijke hopen

Uit zo’n folder: “… het heerlijke hopen kan beginnen.” Wat is hoop anders dan uitstel van leven totdat de werkelijkheid het gehoopte aspect bezit? Het “heerlijke” aan hopen is: leven mogen overslaan, leven niet beleven, niet meetellen. “O, als dit mocht uitkomen, dan …!”