in Geschriften

Het Oude China

Waarin bestond de wijsheid van het Oude China? Wat wisten die mensen wat wij niet weten? (Vertel het ons even, dan weten wij het ook. Eerlijk gezegd denk ik dat die ‘wijsheid’ wel niet veel om het lijf zal hebben, anders hadden we er immers allang ons voordeel mee gedaan).

Het is geen kwestie van weten. Het gaat om de rol die het denken speelt in de omgang met de realiteit.