in Geschriften

Ik-inkomsten

Aansluiting vinden bij de eigen, diepste belevingsgrond, of bij het algemene, het erkende, de schema’s waaruit de ik-inkomsten vloeien. Een kunstenaar kan op zijn zwakke momenten wel ambitieus zijn, maar niet op zijn werkelijk creatieve momenten.