in Geschriften

‘Jezelf zijn’

‘Jezelf zijn’: in de actuele situatie aanwezig zijn, geen gedachtengangen ontwikkelen om eraan te ontsnappen. Dus geen zelf bedenken, met allerlei fraaie of sombere vooruitzichten. In het nu heb je geen zelf nodig. In verleden & toekomst ben je voor 100% bedenksel.