in Geschriften

Kritiek

Alle – of bijna alle – kritiek is zelfverheerlijking: de macht en de pret van oordelen. Waar is een oordeel voor nodig? Ik kan in actie komen zonder oordeel. Wat ik zie in de werkelijkheid kan tot handelen leiden zonder dat het verbaal geworden is, zonder dat er een ‘moeten’ is bedacht, die innerlijke dwang die met zelfprofilering samengaat, en die de handeling als leven-op-aarde ongeldig maakt. Het doel, het moeten, ontheiligt de handeling tot middel.