in Geschriften

Met jezelf leven

In de eenzaamheid van deze autonomie als levend wezen begint je te dagen hoe noodzakelijk het is om met jezelf te leven, met jezelf zoals je bent, niet zoals je meent te moeten zijn of zoals je vroeger was. Kun je zonder angst naar jezelf kijken, zonder valse bescheidenheid, zonder enige rechtvaardiging of veroordeling – gewoon met jezelf leven zoals je werkelijk bent.