in Geschriften

Zelfverbetering

(…) Iedereen kan trouwens de logica van zelfverbeteringsplannen wel zelf zien. Als ik nog diezelfde mens ben, die besluit dat het in de toekomst anders zal moeten, zal ik in vergelijkbare situaties toch weer hetzelfde doen, mij hoogstens uiterlijk wat wijzigingen opleggen, die de kern, de onbedenkbare substantie niet raken. Alleen als ik door het inzicht veranderd ben, zal ik iets werkelijke anders doen, en wel zonder speciale inspanning.